Welcome to TRUSTBANK

Phần mềm thanh toán an toàn và khả năng mở rộng

Tùy chỉnh cao
Lý tưởng cho các ngân hàng, barters, kiều hối và các hệ thống tiền tệ bổ sung. Hơn 1500 hệ thống thanh toán khắp thế giới sử dụng TRUSTbank.

Kích thích thương mại và phát triển địa phương

Tìm doanh nghiệp địa phương
TRUSTbank hỗ trợ phát triển địa phương bền vững.

Phần mềm tùy chỉnh cao

 • Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
 • Nhóm động và cấu trúc kế toán
 • Đã dịch sang nhiều ngôn ngữ
 • Sửa đổi các phím dịch trực tuyến
 • Tạo các trường mới (cho quảng cáo, nhóm...)
 • Và nhiều hơn nữa…

Giao diện mở và an toàn

 • Lớp bảo mật vững chắc
 • Khả năng chống tấn công như XSS, CSRF, SQL injection
 • Tất cả mật khẩu đã được băm với 'salted' SHA2
 • Tất cả các định danh đều được mã hóa
 • Cảnh báo an ninh cho quản trị viên và nhật ký verbose
 • Danh sách trắng của IP và giới hạn URL cho mỗi nhóm
 • Toàn bộ lớp dịch vụ nội bộ có thể được truy cập thông qua API dịch vụ web

Các tính năng doanh nghiệp và cộng đồng

 • Phí và lệ phí
 • Phân tích và báo cáo
 • Cửa hàng trực tuyến
 • Tài liệu tham khảo và trình độ giao dịch
 • Hệ thống nhắn tin nội bộ
 • Quản lý nội dung

Ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng di động

Thương trường

TRUSTbank cung cấp một nền tảng ngân hàng / thanh toán đáng tin cậy và an toàn, có thể dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.

Dịch vụ SMS Banking có thể được thiết lập trong vài phút. Đồng thời ứng dụng di động của chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của bạn chỉ trong vài giây. Hỗ trợ IVR và USSD sẽ sớm được thêm vào.

Ngoài ra, bạn có thể cung cấp cho khách hàng của bạn một thị trường hoàn chỉnh và thậm chí cả cửa hàng của họ. Có nhiều tính năng hơn như cảnh báo quảng cáo.